2015年7月13日月曜日

散歩で見つけたもの

朝の散歩で見つけたもの・・・

ノコギリクワガタ。